Trucker   .

Genomskinlig dataöversikt

Okomplicerad kommunikation

"Just-in-time" bokningar

Intelligent färdplanering

Säkrad, kontantlös betalning

Nya kunder

Från LOGLog, drar gästerna alla slag: vinna logistikindustrin som en ny målgrupp och få sådana ytterligare intäkter och en högre sängbelastning.

Inga fasta kostnader

LOGLOG tar endast ut en måttlig, försäljningsberoende placeringsavgift per bokning. Dessutom får LOGLog inga ytterligare kostnader för dig. Inga medlemsavgifter, inga dolda kostnader!

100% säker

Varje gäst är registrerad hos oss och har kontrollerats för att säkerställa det smidiga möjliga förfarandet under bokning och vistelse. Alla gäster medierade via LOGLog är anställda i registrerade, välrenommerade logistikföretag.

24-timmars service

Vårt team är där för dig dygnet runt. Bör inte göra något som önskat i en övernattning, stöder LOGLog dig snabbt och unbureaukratiskt.