var    sömn.

Genomskinlig dataöversikt

Okomplicerad kommunikation

"Just-in-time" bokningar

Intelligent färdplanering

Säkrad, kontantlös betalning

Överensstämmande

Loglog Bestämmer lämpliga erbjudanden i realtid för sökfråga och dokumenterar bokningarna av alla nätter av dina förare i boende utanför förarhytten. Således kan rättsliga överträdelser förebyggas.

Fullkostnadsroll

Endast registrerade drivrutiner av deras flotta orsakar kostnader för loggbok. Och de är helt under kontroll genom fördefinierade resegenskaper. De förbise allt i realtid och bestämmer övernattningsbudgetarna. Alla förare transporteras specifikt till boende och ställer in inom den återstående styr- eller arbetstiden, vilket undviker böter.

Ingen extra ansträngning

Du behöver inte oroa dig för: dina registrerade drivrutiner bokar sina egna boende själva. Den unika logslogeringsmekanismen undviker onödig byråkrati, övervinner språkbarriärer utan nödvändig direktkontakt till boende och minskar administrativ börda på resekostnader.

24-timmars service

Vårt team är där för dig dygnet runt. Bör inte göra något som önskat i en övernattning, logloglog stöder dig tidigt och unbureaukratiska