Trucker   .

Gjennomsiktig dataoversikt

Ukomplisert kommunikasjon

"Just-in-time" bestillinger

Intelligent ruteplanlegging

Sikret, kontantløs betaling

Nye kunder

Fra loglog, gjester nytte av alle slag: Vinn logistikkbransjen som en ny målgruppe og få en slik ekstra inntekt og en høyere sengelast.

Ingen faste kostnader

Loglog koster bare en moderat, salgsavhengig plasseringsavgift bare per bestilling. I tillegg får loglog ingen ytterligere kostnader for deg. Ingen medlemsavgift, ingen skjulte kostnader!

100% sikker

Hver gjest er registrert hos oss og har blitt sjekket for å sikre den jevneste mulige prosedyren under booking og opphold. Alle gjester mediert via loglog er ansatte i registrerte, anerkjente logistikkfirmaer.

24-timers service

Vårt team er der for deg døgnet rundt. Skulle ikke gjøre noe som ønsket i en overnatting, støtter Loglog deg omgående og unburaukratisk.