hvor    søvn.

Gjennomsiktig dataoversikt

Ukomplisert kommunikasjon

"Just-in-time" bestillinger

Intelligent ruteplanlegging

Sikret, kontantløs betaling

Kompatibel

Loglog bestemmer egnede tilbud i sanntid for søket og dokumenter bestillinger av alle netter på driverne i overnatting utenfor førerhuset. Dermed kan juridiske brudd forebygges.

Full kostnadsrolle

Bare registrerte drivere av deres flåte forårsaker kostnader for logglogg. Og de er fullt under kontroll gjennom forhåndsdefinerte reisesetningslinjer. De overser alt i sanntid og bestemmer budsjettene over natten. Alle drivere blir spesielt formidlet til innkvartering og plasser i gjenværende styring eller arbeidstid, unngår bøter.

Ingen ekstra innsats

Du trenger ikke å bekymre deg for: Dine registrerte drivere bestiller sine egne innkvartering selv. Den unike Loglog-bestillingsmekanismen unngår unødvendig byråkrati, overvinter språkbarrierer uten den nødvendige direkte kontakten til overnatting og reduserer administrativ byrde på reiseutgifter.

24-timers service

Vårt team er der for deg døgnet rundt. Bør ikke gjøre noe som ønsket i en overnatting, Loglog støtter deg rettidig og unburaukratisk