където   спя.

Прозрачен преглед на данните

Неусложнена комуникация

Резервации "просто в време"

Интелигентно планиране на маршрута

Обезпечено, безкасово плащане

Съвместим

Loglog определя подходящи оферти в реално време за търсене на търсене и документира резервациите на всички нощи на вашите шофьори в квалификацията извън шофьорската кабина. По този начин могат да бъдат предотвратени правни нарушения.

Пълна
цена

Само регистрирани драйвери на техния флот причиняват разходи за дневник. И те са напълно под контрол чрез предварително дефинирани насоки за пътуване. Те пренебрегват всичко в реално време и определят бюджетите за овърнайт. Всички шофьори са специално предадени на настаняване и терени в останалото управление или работното време, като се избягват глоби.

Няма допълнително усилие

Не е нужно да се притеснявате: Вашите регистрирани драйвери резервират собствените си помещения. Уникалният механизъм за резервация на loglog избягва ненужната бюрокрация, преодолява езиковите бариери без необходимия пряк контакт за настаняване и намалява административната тежест за пътните разходи.

24-часово обслужване

24-часово обслужване